SCHÜCO FÖNSTER – Corona CT 70 RONDO – Subtil form

SCHUCO-Fonster-fran-Polen-CT-70-RONDO

 

Profilen med en något konvex, mjuk linje av vinge som perfekt påverkar den optiska avsmalningen av de redan smala fönsterprofilerna. Denna produkt är en kombination av inspirerande design, attraktiv prissättning och utmärkt värmeisolering. 

 

Vid användning av den klassiska flerglasrutan kan man uppnå värmegenomgångskoefficienten Uw för hela fönstret på nivån till 1,2 W / (m2K).

 

Ljudisoleringsförmågans Rw – värde kan vara 31dB vid användning av den vanliga flerglasrutan. Vid användning av särskilda ljuddämpandeglas kan ljudisoleringsförmåga uppnås på över 40 dB.

 

 

 

 

 

Grundläggande produktspecifikation:

 

Fonster-Polen-schuco-Energieffektivitet Fonster-Polen-schuco-Sakerhet
  • Profiler är tillverkade i 5-kammare-tekniken.

 

  • Vingen med 78mm djup och ramen med 70 mm djup ger en utmärkt värmeisolering. 

 

  • De två tätningsnivåerna och djupt infällt glas bidrar avsevärt till minskning av energiförbrukningen. 
  • Alla profiler (ramen och vingen) förstärker vi med korrosionsbeständiga stålprofiler med tjocklek 1,5-2 mm. Detta garanterar fönstrets stabilitet, säkerhet och hållbarhet.

 

  • Fönstren kan tillverkas med inbrottsskydd (upp till klass Wk2).

 

  • Högklassiga beslag av företaget MACO MULTI-MATIC

 

 

Fonster-Polen-schuco-Ljudisolering Fonster-Polen-schuco-Estetik
  • Användningen av två högresistenta EPDM packningar och flerglasrutans speciella egenskaper ger bra skydd mot buller, regn och vind. 
  • Fanerade fönster har en smal, estetisk och nästan osynlig svets.

 

  • Släta och resistenta mot atmosfäriska förhållanden ytterytor är lätta att rengöra. Efter många år ser de fortfarande ut som om de vore nya.

 

  • Profiler är tillgängliga i ett komplett utbud av färger och träliknande faner.