PVC RULLGARDINER MONTERADE PÅ VÄGGEN OVANFÖR FÖNSTRET

 

YTTRE-RULLGARDINER-Polen-ExteEXTE – det är ett nytt universellt system av rullgardiner för dubbelsidig bebyggelse som används i nybyggda och renoverade hus. Det nya systemet kännetecknas bland annat av:

 

  • Inspektionslucka kan finnas på olika ställen : botten eller på baksidan av kassetten samt alternativt utanför byggnaden. Oberoende inspektionsluckans läge har kassetten densamma kapacitet;
  • Montering av drivenheter och rullgardinens lager har projekterats helt på nytt;
  • En universell styrskena. Lösningar som möjliggör mycket enkel montering;
  • Uppdelningar och justerbar slide;
  • Insektsnät för fönster och en unik lösning till insektsnät för dörr.

 

 

 

 

 

TYPER AV RULLGARDINKASSETTER

Vi erbjuder två typer av rullgardinkassetter:
EXPERT XT – jalusikassett 185mm x 220 mm som används för fönster med höjd upp till 2300 mm (höjd beräknas med kassetten).
ELITE XT – jalusikassett 240mm x 220 mm som används för fönster med höjd upp till 2800 mm (höjd beräknas med kassetten). Detta system gör det möjligt att montera integrerade insektsnät.

 

 

PVC-RULLGARDINER-MONTERADE-PÅ-VÄGGEN-OVANFÖR-FÖNSTRET-exte-Polen1

 

 

 

RUSTNING – Lamele Aluprof PA 39

Profilen PA 39 är en av de mest populära aluminiumprofilerna. Dess framgång kan bevisas av det faktum att jalusier som tillverkas på basis av denna profil skyddar sedan många år hus i hela Europa. Profilen kan utmärkt rullas ihop och den passar även till små kassetter. Tack vare skummet som fyller ut profilen kännetecknas den av god termisk isolerförmåga och god ljudisolering.
Den låga vikten tillåter användning av manuell drift, fjäderdrift eller elektrisk styrning. PA 39 finns i versioner med eller utan perforering, i ett brett spektrum av färger som liknar paletten RAL.
Profilerna kännetecknas av en mycket god färghållbarhet och hög nötningsbeständighet. Profilen är resistent mot atmosfäriska förhållanden.
Aluminiumprofiler hör till de ekologiskt rena produkterna. Skummet som fyller ut dem är fritt från freoner och färg som används vid tillverkning är fria från kadmium.

 

 

 

RULLGARDINER MONTERADE PÅ VÄGGEN OVANFÖR FÖNSTRET – tillgängliga färger:

 

PVC-RULLGARDINER-FÖNSTRET-exte-Polen

 

 

 

 

STYRNING AV YTTRE RULLGARDINER – varianter av hantering

 

YTTRE-RULLGARDINER-fran-Polen-Manuell-styrning1. Manuell styrning av rullgardiner.

Rullgardinen rullas upp eller sänks med hjälp av upprullningsdon (man drar i snöre eller band) eller med hjälp av upprullningsdom med vev. Vart och ett av dessa alternativ kräver ansträngning och tid, om sådana aktiviteter utförs flera gånger om dagen.

 

 

 

 

 

 

YTTRE-RULLGARDINER-fran-Polen-Elektrisk-styrning2. Elektrisk styrning.

Drift – högkvalitativ motor med mekaniska gränslägesbrytare – Motus Monos av företaget NICE. Den har en tyst växellåda och ljudlösa bromsar.

 

 

 

 

 

 

 

YTTRE-RULLGARDINER-fran-Polen-Radiostyrsystem3. Radiostyrsystem.

Drift – motor med inbyggd radiocentralen ROLTOP-868.

– Motor med integrerad radiocentralen för yttre rullgardiner med elektriska gränslägesbrytare och
system av överbelastningsvarning som stoppar rullgardinen, när denne stöter på ett hinder.
– Intelligent detektionssystem : motorn själv väljer styrka beroende på rullgardinens storlek .
– Möjlighet att ställa in gränslägen på vilket ställe som helst med hjälp av en monteringskabel eller
en fjärrkontroll.
– Hastighetsminskning innan öppnings- och stängningsposition uppnås.
– Tyst broms (i motorer med styrkan 3, 5, 8, 10,20 Nm).
– Verkan i tvåvägsradio-system.
– Signalering som bekräftar att mottagaren fick ett kommando.
– Routing System (överföring av radiosignalen mellan motorerna) garanterar ankomst av radiosignalen
från fjärrkontrollen till motorn.

 

 

 

TILLGÄNGLIGA TYPER AV FJÄRRKONTROLLER

SoloTel2

MonoTel2

VarioTel2

TempoTel2

YTTRE-RULLGARDINER-fjärrkontroller-solotel2 YTTRE-RULLGARDINER-fjärrkontroller-monotel2 YTTRE-RULLGARDINER-fjärrkontroller-Variotel2 YTTRE-RULLGARDINER-fjärrkontroller-Tempotel2
 FJÄRRKONTROLL – 1-kanalig, med väggfäste, säker frekvens 868 Mhz. Verkan i tvåvägsradio-system.
Signalering som bekräftar att mottagaren fick ett kommando. Möjlighet till enkel programmering och hantering av två mellanlägen.
 FJÄRRKONTROLL – 1-kanalig, med magnetiskt väggfäste, säker frekvens 868 Mhz. Verkan i tvåvägsradio-system.
Signalering som bekräftar att mottagaren fick ett kommando. Möjlighet till enkel programmering och hantering av två mellanlägen.
 FJÄRRKONTROLL – 5-kanalig, med centerkanalens funktion samt magnetiskt väggfäste, säker frekvens 868 Mhz. Verkan i tvåvägsradio-system.
Signalering som bekräftar att mottagaren fick ett kommando. Möjlighet till enkel programmering och hantering av två mellanlägen. Knappen för att växla funktionen manuell/automatisk.
 FJÄRRKONTROLL – 10-kanalig med möjlighet att bilda två grupper+ centerkanalens funktion. Klockfunktion (öppning /stängning vid vissa tider), funktion semester (simulerar närvaro när ingen är hemma). Möjligheten till programmering. Knappen för att växla funktionen manuell/automatisk för varje fjärrkontrollens kanal. 

 

 

INTEGRERAT INSEKTSNÄT – lösningar för systemet ELITE XT

INTEGRERAT-INSEKTSNÄT-YTTRE-RULLGARDINER-1Integrerat insektsnät i systemet ELITE XT placeras mellan rullgardinens rustning och fönstret. Detta läge av insektsnätets kassett minskar inte kapaciteten av rullgardinens kassett. Nätet med fjädermekanism är placerat i en stabil aluminiumkassett. Insektsnätet förberedds oberoende av rullgardinen. Insektsnätets kassett skjuts in i rullgardinkassett mellan sliderna.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTEGRERAT-INSEKTSNÄT-YTTRE-RULLGARDINER-2Insektsnätet kan monteras på rullgardinen, även då denne är redan inbyggd i fönsteröppningen . Tack vare den universella konstruktionen av styrskena är det möjligt att snabbt och enkelt eftermontera insektsnätets styrskena. Efter borttagning av pluggen skjuts insektsnätets styrskena in i den öppna kammaren av rullgardinens styrskena. Den maximala höjden av rullgardinen med fönsterinsektsnätet får inte överstiga 2550 mm.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTEGRERAT INSEKTSNÄT – möjliga varianter

 

I standardutförande ingår ett fönsterinsektsnät dvs. nätet som skjuts från övre till nedre position.
På begäran är ett dörrinsektsnät tillgängligt dvs. nätet som skjuts horisontellt.

 

 INTEGRERAT-INSEKTSNÄT-YTTRE-RULLGARDINER-3  INTEGRERAT-INSEKTSNÄT-YTTRE-RULLGARDINER-5  INTEGRERAT-INSEKTSNÄT-YTTRE-RULLGARDINER-4
Uppdelat fönsterinsektsnät Dubbelsidigt dörrinsektsnät (dörrar med en flytbar stolpe) Uppsättning fönster-balkongdörrar med fönsterinsektsnätet och dörrinsektsnätet i en låda.

 

 

 

 

 

EFFEKTIV TERMISK ISOLERING – ytterligare energibesparingar

 

EFFEKTIV-TERMISK-ISOLERINGJuridiska krav på termisk isolering av rullgardinkassetter är i Tyskland är mycket strikta. Eftersom systemet produceras där, är det föremål för statlig reglering i Tyskland i form av förordningen om energisparande (EnEV). Enligt denna förordning betraktas kassetten till rullgardiner i nybyggda hus som en beståndsdel av den yttre väggen. I detta fall krävs bevis på likhet med exempel enligt standarden DIN 4108, bilaga 2. Därför kan arkitekter utföra beräkningar med lägre värmeöverföringskoefficient av termisk bro.  Rullgardin-system EXTE ELITE XT garanterar utmärkt termisk isolering i enlighet med gällande föreskrifter.