SCHÜCO FÖNSTER – Corona CT 70 CLASSIC – Enkelt är vackert

 

SCHUCO-Fonster-fran-Polen-CT-70-CLASSICDenna profil är den perfekta kombinationen av harmoniska former med ett attraktivt pris. Den väljs av kunderna för användning i enfamiljshus och klassiska flerbostadshus.

 

Vid användning av den klassiska flerglasrutan kan man uppnå värmegenomgångskoefficienten Uw för hela fönstret på nivån till 1,2 W / (m2K).

 

Ljudisoleringsförmågans Rw – värde kan vara 31dB vid användning av den vanliga flerglasrutan. Vid användning av särskilda ljuddämpandeglas kan ljudisoleringsförmåga uppnås på över 40 dB.

 

 

 

 

 

 

 

Grundläggande produktspecifikation:

 

Fonster-Polen-schuco-Energieffektivitet Fonster-Polen-schuco-Sakerhet
  • Profiler är tillverkade i 5-kammare-tekniken.

 

  • Vingen och ramen med ett djup på 70 mm ger en utmärkt värmeisolering.

 

  • De två tätningsnivåerna och djupt infällt glas bidrar avsevärt till minskning av energiförbrukningen. 
  • Alla profiler (ramen och vingen) förstärker vi med korrosionsbeständiga stålprofiler med tjocklek 1,5-2 mm. Detta garanterar fönstrets stabilitet, säkerhet och hållbarhet.

 

  • Fönstren kan tillverkas med inbrottsskydd (upp till klass Wk2).

 

  • Högklassiga beslag av företaget MACO MULTI-MATIC

 

 

 

Fonster-Polen-schuco-Ljudisolering Fonster-Polen-schuco-Estetik
  • Användningen av två högresistenta EPDM packningar och flerglasrutans speciella egenskaper ger bra skydd mot buller, regn och vind. 
  • Fanerade fönster har en smal, estetisk och nästan osynlig svets.

 

  • Släta och resistenta mot atmosfäriska förhållanden ytterytor är lätta att rengöra. Efter många år ser de fortfarande ut som om de vore nya.

 

  • Profiler är tillgängliga i ett komplett utbud av färger och träliknande faner.