Vinklade skjutdörrar PSK

 

Vinklade-skjutdörrar-PSK-fran-PolenDe mest populära skjutdörrarna är för närvarande så kallade PSK dörrar (Parallell-Schiebe-Kipp-Tür – dörrar som skjuts och vinklas parallellt). Sådana konstruktioner byggs med hjälp av standard-fönsterprofiler.
Vingarna kan skjutas tack vare användning av en speciell mekanism av beslag. Efter vridning av handtaget som finns i sluten position dras vingen ut vinkelrätt mot planet i fönstret och sedan förflyttas åt sidan.
Dörrarna har också en vinklingsfunktion av vingen.

 

 

Skjutdörrarna PSK finns i tre grundvarianter:

  • Två positions dörrar – där vingen förflyttar sig åt den vänstra eller högra fasta positionen.
  • Tre positions dörrar – där den mellersta rörliga vingen förflyttar sig åt den vänstra eller högra fasta positionen.
  • Fyra positions dörrar – där de mellersta två vingarna förflyttar sig åt den vänstra eller högra fasta positionen.

 

Man utför också PSK dörrar, där vingar förflyttar sig åt den inre sidan av byggnadsväggen . Denna lösning möjliggör öppning av det hela fönsterhålet . I detta fall måste styrskenor av beslagmekanismen fästas vid fönsterramen och den inre ytan av byggnadens vägg. Fönsterkarmen bör monteras i jämnhöjd med den inre ytan av byggnadens vägg.
Maximala mått för vingar av PSK-dörrarna är cirka 1600 x 2100 mm och 1400 x 2300 mm.

 

Fördelar med denna lösning är ett rimligt pris och hög täthet. Nackdelar är en hög tröskel i form av en fönsterram. Dessutom kan vid missanvändning uppstå problem med öppning och stängning av vingarna.