FONSTER – PACKNINGAR OCH BESLAG

 

PACKNINGAR

PACKNINGAR-FONASTER-POLENKvalitet är beroende av detaljerna – denna princip blir i 100% verklighet i fönstersnickeri.

Fönster, vars packningar är av dålig kvalitet eller är dåligt monterade, är värdelösa, även om de har profiler och glaspaket med utmärkta parametrar. Packningar som är mycket små element av varje fönstrets konstruktion, ansvarar i själva verket för mycket viktiga egenskaper, såsom som:

     –   värmeisolering;

     –   vattentäthet;

     –   ventilation av utrymmen;

     –   akustisk tätning.

 

 

PACKNINGAR-FONSTER-FRAN-POLENVåra packningar är mycket motståndskraftiga mot väderförhållanden. De kännetecknas av utmärkt plasticitet dvs. motstånd mot plastisk deformation. Sådana egenskaper har detta material som de är tillverkade av dvs. syntetiskt gummi förkortat som EPDM. Därför kan vi säga att våra packningar av EPDM:

     –   är resistenta mot åldrande,

     –   är resistenta mot skiftande väderförhållanden;

     –   har goda egenskaper vid temperaturer av -40 till + 110 ° C;

     –   är resistenta mot fukt, vattenånga eller UV-strålning;

     –   kännetecknas av hög elasticitet, brister inte och undergår ingen deformation.

 

 

 

 

 

 

BESLAG-FONSTER-POLENBESLAG

Beslag som en del av fönstrets konstruktion ska garantera att fönstrets båge öppnas och stängs på rätt sätt. Det är beslag som möjliggör att ställa in fönsterbågens olika funktioner:

öppningsfunktion (R), vinklingsfunktion (U), öppnings- och vinklingsfunktion (RU), skjut- och vinklingsfunktion (PU), skjut- och vikningsfunktion (PS).

 

 

 

 

 

 

 

 

Öppnings- och vinklingsbeslag
Vinklings- och öppningsbeslag
Öppningsbeslag
fonster-Öppnings-och-vinklingsbeslag fonster-Vinklings-och-öppningsbeslag fonster-Öppningsbeslag

 

 

 

 

MACO MULTI-MATIC – en ny generation av beslag

maco_logoOm man planerar köpet av fönster, bör man tänka på valet av sådana  lösningar som avsevärt förbättrar säkerhet, funktionalitet och driftkomfort av våra fönster. Företaget TUR-PLAST använder vid tillverkning av fönster beslag av det välkända företaget Maco. Dessa produkter garanterar säkerhet och tillförlitlighet under många år.

 

 

 

 

 

 

Karakteristiska egenskaper av MACO MULTI-MATIC-beslag:

 

 

BLOCKERING AV FEL VRIDNING
 

YTTERLIGARE VINKLINGSFUNKTION  SOM ”VÄDRING AV SPALTEN”
 FONSTER-POLEN-BLOCKERING-AV-FEL-VRIDNING  FONSTER-POLEN-YTTERLIGARE-VINKLINGSFUNKTION
Företaget MACO som en av de första tillverkarna utrustade sina beslag med blockering av felt handtagets läge. Handtaget är integrerat med vingens lyft som fick ett nytt utseende. Denna mekanism förhindrar s.k. „avhakning” av fönstrets vinge från det övre gångjärnet som ofta orsakar klagomål.
Denna funktion gör att mellan ramen och vingen bildas en liten spalt som säkerställer en stadig, kontrollerad tillförsel av frisk luft. Mikroventilations funktion är integrerad med saxen. Om handtaget är i positionen 45 grader, förflyttar sig vingen från ramen på ett avstånd 10-13mm. Drag eller vind ändrar inte mikroventilations position. 

 

 

JUSTERBARA TAPPAR i.S – intelligent skydd
 

SPANJOLETT FÖR RÖRLIG STOLPE SOM FÖRHINDRAR INBROTT
 FONSTER-FRAN-POLEN-JUSTERBARA-TAPPAR  FONSTER-FRAN-POLEN-SPANJOLETT-FÖR-RÖRLIG-STOLPE-SOM-FÖRHINDRAR-INBROTT
Tappar som förhindrar inbrott har en justerbar klämma och tack vare detta:
– Fönstren är täta.
– Kostnader minskas.
– Våra fönster avskiljer sig från konkurrenternas fönster.
Kunderna av företaget TUR-PLAST får beslag med tappar som försvårar inbrott på fönstrets hela omfång.
Den perfekta lösningen för bekväma och säkra fönster.  Lätt att använda. Endast två element av beslag. 

 

 

ENHETLIG BELÄGGNING SILBER-LOOK OCH KORROSIONSSKYDD AV KOPPLINGAR
 

SPÄRR TILL BALKONGDÖRR
 FONSTER-FRAN-POLEN-ENHETLIG-BELÄGGNING-SILBER-LOOK FONSTER-FRAN-POLEN-SPÄRR-TILL-BALKONGDÖRR 
Som första tillverkare använder MACO redan sedan år 2000 vid galvanisering silver passivering som är fri från krom VI samt en silikatfri vaxning.
 Dessa förändringar har gett positiva resultat avseende skyddande egenskaper av beslagets yta samt eliminerat krom VI. Beslagelement av stål är galvaniserade, förkromade och vaxade.
Denna spärr håller vingen i fönsterkarmen utan att man behöver manövrera fönsterhandtaget. Den stängs automatiskt av, när vingen är vinklingsfunktion. Justerbar höjd.

 

 

PERFEKTION IN I MINSTA DETALJ: INTERN KLÄMMA I MITTEN
 

3D GÅNGJÄRN JUSTERBAR I TRE RIKTNINGAR!
 FONSTER-FRAN-POLEN-PERFEKTION-IN-I-MINSTA-DETALJ  FONSTER-FRAN-POLEN-GÅNGJÄRN-JUSTERBAR-I-TRE RIKTNINGAR
Tappar som försvårar inbrott har en justerbar klämma, vilket gör att fönster är tätare och tack vare detta kan värmekostnader minskas markant. Vi har nöjda kunder som kan urskilja våra fönster från konkurrenternas fönster.
Uppsättningen av det nedre gångjärn som är justerbart i tre riktningar (höjd, sidovinkel och kontakttrycket).
Saxar möjliggör att sänka och höja vingar och reglera klämman.

 

 

SKYDDAD VINKLINGSFUNKTION
 

HAKAR i.S.
 FONSTER-FRAN-POLEN-SKYDDAD-VINKLINGSFUNKTION  FONSTER-FRAN-POLEN-HAKAR-i-S
Grundskyddet vid fönstrets kritiska punkt . Det behövs inte använda speciella hakar. Skydd mot uppbrytning, även i vinklingsposition.
Utmärkt stabilitet genom användning av högkvalitativa material och särskilda gjutningsformar. Hakar skruvas alltid fast för att stärka profilen.

 

 ENKEL UPPBYGGNAD AV INBROTTSSKYDDANDE ELEMENT
FONSTER-FRAN-POLEN-ENKEL-UPPBYGGNAD-AV-INBROTTSSKYD-ANDE-ELEMENTOm man vill öka antal av skyddande element i fönstret, kan man växla standardhakar mot hakar i.S. Skruvarnas positioner är identiska. Standardbeslag har två säkra punkter. Beslag tillhörande klass WK1 har
 4 säkra hakar, medan beslag tillhörande klass WK2 har från 8 till 10 säkra hakar i.S.

 

 

 

 

BESLAGETS BESTÅNDSDELAR

 

FONSTER-FRAN-POLEN-BESLAGETS-BESTÅNDSDELAR