ENERGIEFFEKTIVA FÖNSTER – KÖMMERLING 88 MD

 

Resultaten av de genomförda testerna visar tydligt att FÖNSTER I SYSTEMET KÖMMERLING är passivfönster i högsta klass:

 FÖNSTER-PVC-POLEN-kommerling-88-UW

 

 

FÖNSTER som tillverkas med KÖMMERLING-profil har otroliga termiska och mekaniska egenskaper och utmärkt vattentäthet. Vi har gjort en hel rad specialiserade tester och fått utmärkta testresultat som bekräftas med lämpliga certifikat.

 

 

FÖNSTER-PVC-POLEN-kommerling-88-certifikat

 

 

 

Förklaringar till testresultaten:

 

FÖNSTER-PVC-POLEN-Luftgenomsläpplighet1. Luftgenomsläpplighet

PN-EN-standard gäller klassificering av fönster och balkongdörrar med avseende på luftgenomsläpplighet.
Enligt denna standard klassificeras fönster i en femgradig skala – från 0 till 4 (ju högre siffra desto bättre kvalitet fönsterkvalitet) genom att undersöka hur mycket luft som strömmar genom alla möjliga spalter. För att uppfylla de grundläggande kraven på luftinfiltration måste fönster och balkongdörrar vara åtminstone i klass 2. Testerna har klassat våra fönster för den högsta möjliga klass 4.

 

 

 

 

FÖNSTER-PVC-POLEN-Vattentäthet2. Vattentäthet

PN-EN-standard gäller klassificering av fönster och balkongdörrar med avseende på vattentäthet. En viktig egenskap hos fönstret ska vara bibehållen vattentäthet, även i starka vindar och kraftiga skyfall. Vattentäthetsnivå hos fönstret testas i en speciell, sluten kammare där kraftiga skyfall och starka vindar simuleras genom att generera tryck och hälla vatten på fönstret. Denna standard fastställer 10 vattentäthetsklasser (från 1A till 9A) och en speciell klass Exxxx. Klass 9A bestämmer vattentäthet hos det testade fönstret vid ett tryck på 600 Pa, dvs. vattentäthet vid regnväder med starka vindar som blåser ca 112 km/h.
Vid testning av vattentäthet (dvs. effekten av väderförhållanden såsom vind och nederbörd med frekvens som motsvarar flera års användning) har vi uppnått den högsta standard som kan testas med certifieringsinstrument – E2100. Detta innebär att vårt fönster behöll fullständig vattentäthet när det testades i laboratoriet vid ett tryck av 2100 Pa, dvs. vid kraftiga skyfall och starka vindar på 210 km/h.

 

 

FÖNSTER-PVC-POLEN-Motstånd-mot-vindlast3. Motstånd mot vindlast

PN-EN-standard bestämmer böjhållfasthet i blåsande vind hos våra fönster. I laboratoriet utsätts fönstret för vindtryck och vindsug samtidigt som man testar böjningsgraden hos fönstrets komponenter. Den grundläggande klassen är C3. Fönster som vi testat har uppnått den högsta nivån – C5, vilket innebär att böjningen hos fönstrets komponenter kunde vid vindlast på 210 km/h hållas inom acceptabla gränser.

 

 

 

 

 

FÖNSTER-PVC-POLEN-Bärförmåga-hos-säkerhetsanordningar4. Bärförmåga hos säkerhetsanordningar

Enligt standard ska säkerhetsanordningar i fönstret, såsom fästen, låsspärrar som håller och roterar fönsterbågen kunna hålla fönsterbågen på plats under 60 sekunder vid anbringad ogynnsam belastning på 350 N. Det är ett tröskelvärde som måste visas genom testning enligt fönstrets klass. Vårt fönster med profilen KÖMMERLING 88 som vi har testat uppfyller de standarder som tillämpats vid certifieringen.

 

 

 

 

 

 

SE – EGENSKAPER HOS FÖNSTER I SYSTEMET KÖMMERLING 88