Balkongdörrar 

 

Balkongdörrar-fran-PolenBalkongdörrar bygger man på en standard fönsterram eller på en bredare ram. De är avsedda för lägenheter i höghus och husbalkonger, där det inte är möjligt eller nödvändigt att gå in utifrån.
En viss modifikation av denna lösning är användning av en låg tröskel i aluminium som inte utgör något hinder för barn, barnvagnar m.m.
Dörrhandtag monteras endast från insidan. Praktiska tillägg till dessa balkongdörrar är minihandtag med spärrhake och broms i handtaget. Med hjälp av den första anordningen kan man stänga dörren från utsidan. Den andra möjliggör dörrblockering i en viss öppningsposition. En mellanliggande lösning mellan balkongdörrar och terrassdörrar (entrédörrar) är balkongdörrarna med en bred vinge med handtaget på båda sidor samt med ett lås.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terrassdörrar

 

Terrassdörrar-fran-PolenTerrassdörrar är en variant av dörrar som är byggda på samma sätt som entrédörrar (låg tröskel, solida gångjärn av Dr Hahn, 3-punkt-spanjolett reglad med ett handtag, möjlighet att använda ett ytterligare lås och säkra låselement och, vad som är viktigast, två typer av öppning: inåtöppning liksom balkongdörrar samt utåtöppning liksom entrédörrar).