FONSTER – Flerglasrutor

 

Ett viktigt element av varje PVC-fönster är rutor. Beroende på fönstrets storlek kan rutor utgöra 25% till 95% fönstrets yta. Fönstrets funktioner dvs. säkerställande av bäst termisk isolering, säkerhet och ljudisolering är därför beroende av parametrar av flerglasrutor.

 

fonster-glassolutions-tur-plastUppbyggnad av flerglasrutor

Tillverkaren av PVC-fönster, företaget TUR-PLAST använder vid tillverkning av fönster glaspaket av det välkända företaget Saint-Gobain.  Glaspaket kan bestå av en, två eller tre kammare. Glas termofloat i paketet kan ha en tjocklek av 4 mm, 6 mm eller 8 mm. De är åtskilda med en distansram i stål eller med en s.k. varm ram (SGG SWISSPACER). Utrymmet mellan glasen fylls med argongas eller kryptongas, som bidrar till att uppnå lägre värmegenomgångskoefficient.

 

 

Fonster-Polen-glaspaket

 

 

 

 

Parametrar av flerglasrutor

 

Ug

Värmeöverföring

g

Energiöverföring

 Ug-värdet anger hur mycket värme som avges under bestämda förhållanden. Om värmegenomgångskoefficient är låg, förlorar vår ruta mindre värme. 
 

Glaset utgör ett hinder för solenergi. Därför ska man använda sådana fönster som släpper in mesta möjliga solenergi. Ju högre värde G-koefficient får, desto mer energi får vi för att värma upp utrymmen.  
 Fonster-fran-Polen-Värmeöverföring  Fonster-fran-Polen-Energiöverföring

 

 

Lt

Ljusöverföring

Rw

Akustisk isolering

Tack vare hög koefficient Lt får vi mer ljus. På så sätt kan vi minska elförbrukning som behövs för belysning.
 

Akustisk isolering för ett glaspaket beskrivs med hjälp av Rw-värde. Detta värde mäts i speciella akustiska laboratorier. Flerglasrutor uppnår ljudisolering omkring 28-53 dB.
 Fonster-fran-Polen-Ljusöverföring
 Fonster-fran-Polen-Akustisk-isolering
 
 
 
 

Typ av flerglasrutor

 

Energieffektiva rutor

Säkerhetsglas

Energieffektiva-rutor-Fonster-fran-Polen
Säkerhetsglas-Fonster-fran-Polen
Fönster är täckta med lågemissions beläggningar av ädelmetalloxider som ska överföra den största mängden av ljus och solenergi och samtidigt förhindra flykt av värme från utrymmen.
Energieffektiviteten av flerglasrutor påverkas av kvalitet på termiskt isolerande beläggning, antal glas i paketet, gasfyllnad mellan glasen och varm distansram SWISSPACER. Tack vare användning av dessa glaspaket begränsar man förbrukning av värmeenergi, vilket i sin tur leder till betydligt lägre räkningar. 
Vi erbjuder två lösningar: 1. Rutan i lamellglas STADIP. Vid glaskross stoppar en folie bitar av krossat glas och på så sätt minskas risken för skador. 2. Rutan av härdat glas SECURIT – har en fem gånger större motståndskraft mot stötar, exempelvis stöt av en boll eller av människokroppen . Vid glaskross brister glaset i små bitar utan att orsaka allvarliga skador. Det beskrivna glaspaketet som minimerar risken för skador vid glaskross används på platser, där t.ex. barn spelar eller man tränar sport.  
 
 

Inbrottsskyddande glas

Ljudabsorberande glas

Inbrottsskyddande-glas-Fonster-fran-Polen
Ljudabsorberande-glas-Fonster-fran-Polen
Rutan består av två eller flera glasskivor. Mellan dem placeras flera skikt av
 PVB (polyvinylbutyral) – folie med hög rivhållfasthet. Vid glaskross minskar denna produkt risken för att glaset faller inåt. Det glas som ger en skyddande funktion är tjockare än det andra glaset i uppsättningen.
Detta tjockare glas och användningen av PVB-folie höjer parametrar för bullerdämpning.  Dessutom filtrerar denna produkt utmärkt bort de flesta UV-strålarna. Därför kan den användas på ställen som utsätts för blekning av solljus (skyltfönster, utställningar, gallerier).
Ljudabsorberande glas kombinerar höga parametrar av termisk isolering med  mycket god ljudisolering. På utsidan av ljudabsorberande glasens uppsättning placeras laminerat glas som består av två glasskivor, vilka har limmats ihop med en eller flera skikt av folie med akustiska egenskaper. Folien dämpar bullret maximalt och dessutom vid glaskross stoppar bitar av krossat glas. Uppsättningen av ljudabsorberande glas rekommenderas för personer som bor i ett bullrigt område. Ljudabsorberande glas  SGG ClimaPlus SILENCE dämpar ljudet från 29 till 52 dB.
 

Ornamentglas

Självrengörande glas

ornamentglas-fenster-fran-Polen
Självrengörande-glas-fonster-fran-Polen
SGG DECORGLASS är ett färglöst eller färgat i massan ornamentglas. Ornamentglaset passar utmärkt till interiörer som blir upplysta vid dess användning. Samtidigt ger det en känsla av avskildhet. Vi har ett brett utbud av mönster som passar till inredningen av lägenheter och utrymmen för icke-boendeändamål. Några användningar av ornamentglas: skiljeväggar och skjutväggar; glasdörrar; fönster; duschkabiner; skrivbord, bord, diskar, hyllor; liten urban arkitektur.
Självrengörande glas. Självrengörande glas SGG BIOCLEAN består av en yttre glasruta som beläggs med en osynlig mineralsubstans (kiseloxid) med mycket hög hållfasthet. Avlägsnande av föroreningarna ansamlade på fönstrets yttre yta sker genom dubbel verkan av UV-ljus och vatten. Självrengörande glas rekommenderas först och främst för inglasning av platser som utsätts för direkt solljus och regn: fasader, vinterträdgårdar, glastak.
 
 

Ornamentglas – färgade och färgrika

Glas SGG DECORGLASS överför ljus och subtilt sprider det.

Detta glas integreras mycket harmoniskt med varje, både klassisk och modern inredningsstil av interiörer. Beroende på modell kan ett glas SGG DECORGLASS vara:

     –   bearbetat på kanter;

     –   böjt;

     –   försilvrat, emaljerat;

     –   härdat eller laminerat för att säkerställa ökad säkerhet;

     –   kombinerat i laminerade uppsättningar för att säkerställa ökad ljudkomfort ;

     –   monteras i flerglasrutor för att förbättra termisk komfort.

 

 

 

CLIMATOP LUX

glas-fonster-Polen

Detta är det första glaset på basis av vanligt floatglas som kännetecknas av positiv energibalans (energi  från solen är större än den som försvinner genom glaset i utrymmet).

 

energiklasser-fonster-PolenCLIMATOP LUX uppfyller kraven i energiklass „A” i alla länder, där det finns ett system av indelning i energiklasser avseende fönster och flerglasrutor.

 
 
 
 
 Fonster-fran-Polen-energiklass-climatop-lix
 
 
 

 

SWISSPACER – „varm ram” i flerglasrutor

 

swicespacer-fonster-fran-PolenSWISSPACER är en distansram som förbättrar fönstrets termiska egenskaper genom att minska värmebryggan.

 

 

ENERGIEFFEKTIVA

Lägre uppvärmningskostnader genom bättre termisk isolering. Värmegenomgångskoefficienten är i jämförelse med vanliga distansramar i aluminium åtminstone

 0,1 W / m2K lägre.

 

 

KOMFORTABLA

Förbättrade isolerande egenskaper tillåter att uppnå högre temperaturer i glaskanten.

Denna effekt minskar risken för kondensering av vattenånga i glaskanten samt fara av skapande av hälsofarligt mögel vid fönstret.

 

 

swisspacer-fonster-fran-PolenESTETISKA

Tack vare den höga kvaliteten av det organiska material som används vid tillverkning av SWISSPACER samt ett unikt utbud av färger kan ni optimalt utforma varje fönster och varje fasad.

 

 

VÄRMEGENOMGÅN  (W/mK):

  • Aluminium – 160 W/mK
  • Ädelstål – 15 W/mK
  • Fload glas – 1 W/mK
  • SGG SWISSPACER – 0,16 W/mK