Yttre rullgardiner

 

YTTRE RULLGARDINER ger ett komplex skydd.

  • Den grundläggande funktionen är att garantera säkerhet, avskildhet och skydd mot tjuvar.
  • De ger optimal termisk komfort – på sommaren skyddar mot överdriven uppvärmning och på vintern mot värmeförlust .
  • De utgör en utmärkt akustisk barriär som minskar bullret utifrån.

 

Föreslagna varianter av hantering av yttre rullgardiner:

YTTRE-RULLGARDINER-fran-Polen

  • MANUELL HANTERING med hjälp av ett band eller en vev;
  • AUTOMATISK HANTERING med hjälp av en fjärrkontroll eller en växel.

 

 

 

 

DET ADAPTIVA SYSTEMET – rullgardiner som monteras direkt på eller under puts 

 / rillgardinens kassett utförs av aluminium /

RULLGARDINER MONTERADE PÅ VÄGGEN OVANFÖR FÖNSTRET 

/ rullgardinens kassett utförs av PVC /
DET-ADAPTIVA-SYSTEMET-rullgardiner-fran-Polen RULLGARDINER-MONTERADE-PÅ-VÄGGEN-OVANFÖR-FÖNSTRET